1. Sınıf Matematik Uzamsal İlişkiler Testi

1. sınıf matematik uzamsal şekiller testi ile yer-yön bildiren ifadelerin, altında-üstünde, etrafında, sağıda-solunda-arada, önde-arkada, yüksekte-alçakta, uzakta-yakında gibi ifadelerin gelişimini sağlamaktır.

1. Sınıf Matematik Uzamsal İlişkiler Testi. 1. Sınıf Matematik Uzamsal İlişkiler. 1. Sınıf matematik uzamsal şekiller altında, üstünde, sağında, solunda, aşağıda, yukarıda, yakında, uzakta konularının online testi.